Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το florio HAEMO με άλλη πηγή για τα δεδομένα καμπύλης φαρμακοκινητικής και όχι με τη MPPK;