Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το florio HAEMO χωρίς καμπύλη φαρμακοκινητικής;