Skip to main content

Zdieľa florio HAEMO údaje aj s tretími stranami (napr. národnými registrami)?