Nežiaduce udalosti

Kontraindikácie

Zákaznícky servis

Údaje

Vidieť všetkých 17 článkov

Všeobecné informácie

Lekárska

Dotazníky

Technická

Používanie aplikácie

Vidieť všetkých 13 článkov

Režim Opatrovateľ

florio HAEMO Kids

Vidieť všetkých 7 článkov

Prenosné zariadenia a mobilné telefóny