Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρησιμοποιώ ήδη το florio HAEMO για τη διαχείριση της θεραπείας ενός παιδιού κάτω των 13 ετών που φροντίζω. Πώς πραγματοποιώ εναλλαγή σε λειτουργία φροντιστή;