Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναφέρει το florio HAEMO δεδομένα σε άλλες πλατφόρμες (για παράδειγμα, σε εθνικά μητρώα);