Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συστήματος προκειμένου να χρησιμοποιήσω τον Πίνακα διαχείρισης florio HAEMO;