Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία πιστής τήρησης;