Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ενδείκνυται το florio HAEMO και για άλλες αιμορραγικές διαταραχές;