Прескачане към основното съдържание

Вижда ли florio HAEMO данните за дейността от устройството ми за носене?