Прескачане към основното съдържание

Докладва ли florio HAEMO данни на други лица (например национални регистри)?