Прескачане към основното съдържание

Как да се справим с докладването на нежелани събития?