Skip to main content

Nahlasuje florio HAEMO údaje aj iným platformám (napr. národným registrom)?