Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το florio HAEMO διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους (π.χ. εθνικά μητρώα);