Прескачане към основното съдържание

След изтриване на събитие на кървене вече не виждам текущото си ниво на фактора.