Прескачане към основното съдържание

Мога ли да използвам florio HAEMO с източник, различен от MPPK за фармакокинетичните данни?