Прескачане към основното съдържание

Предава ли florio HAEMO данни на други платформи (например национални регистри)?