Прескачане към основното съдържание

Докладва ли florio HAEMO данни на други платформи (например национални регистри)?